Aftenposten Junior

– Vi ser ken­gu­ru­er hele ti­den

Lai­la bor i Aust­ra­lia. Man­ge hund­re hva­ler stran­det ny­lig der. Lai­la har ald­ri sett en hval som har satt seg fast i san­den. Men hun ser ofte and­re dyr.

- Tekst: An­ne Mykle­bust Od­land

Har du noen gang sett hva­ler?

– Ja. Jeg har sett dem hop­pe ute i van­net når jeg har va­ert på stran­den. Men jeg har ald­ri sett dem på na­ert hold, for­tel­ler Lai­la.

Hun bor litt uten­for byen Bris­bane i Aust­ra­lia.

Treng­te hjelp

Nes­ten 500 hva­ler treng­te hjelp da de sat­te seg fast i san­den på for­skjel­li­ge stren­der på Tas­ma­nia i Aust­ra­lia i for­ri­ge uke. Red­nings-ar­bei­de­re klar­te å red­de over 50 av dem.

Tren­ger hva­ler ofte å bli red­det der du bor?

– Når hva­le­ne rei­ser bort fra kys­ten til Aust­ra­lia, ser vi noen gan­ger på ny­he­te­ne at de set­ter seg fast i hai­nett. Vi så på ny­he­te­ne om hva­le­ne i Tas­ma­nia. Jeg har ald­ri sett at så man­ge hva­ler har stran­det her sam­ti­dig.

Hva er fa­vo­ritt­dy­ret ditt?

– Jeg li­ker alle slags dyr, men hun­der er fa­vo­rit­ten min.

Aust­ra­lia er kjent for koala­bjør­ner og ken­gu­ru­er. Har du noen gang sett dis­se dy­re­ne?

– Ja, jeg har sett koala­bjør­ner når jeg har va­ert på tur i sko­gen. Og vi ser ken­gu­ru­er hele ti­den. Til og med i ga­ten der jeg bor, ser vi dem noen gan­ger. Vi bor litt uten­for byen, og der­for ser vi dem vel­dig ofte.

 ??  ??
 ??  ?? Langs vei­ene i Aust­ra­lia er det skilt som ad­va­rer mot at det kan kom­me ken­gu­ru­er hop­pen­de ut i vei­en.
Langs vei­ene i Aust­ra­lia er det skilt som ad­va­rer mot at det kan kom­me ken­gu­ru­er hop­pen­de ut i vei­en.
 ??  ?? Vått hånd­kle
Over 50 av hva­le­ne som stran­det i Tas­ma­nia i for­ri­ge uke, ble red­det.
Vått hånd­kle Over 50 av hva­le­ne som stran­det i Tas­ma­nia i for­ri­ge uke, ble red­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway