Aftenposten Junior

Viss­te du?

-

Det bor over

23 mil­lio­ner men­nes­ker i Aust­ra­lia.

Lan­det har ver­dens sjet­te størs­te are­al.

I sto­re de­ler av Aust­ra­lia bor det in­gen men­nes­ker.

De al­ler fles­te bor i de sto­re by­ene.

Man­ge dyr som bor i lan­det, er helt spe­si­el­le for Aust­ra­lia, for ek­sem­pel ken­gu­ru, koa­la, nebb­dyr og maurpinn­svin.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway