Aftenposten Junior

Ska­de øde­la re­kord­for­søk

- MÅT­TE TREK­KE SEG:

Da ten­nis­stjer­nen Sere­na Wil­liams ska­det seg i haelen i for­ri­ge uke, måt­te hun trek­ke seg fra tur­ne­rin­gen Ro­land Gar­ros.

Wil­liams er én tur­ne­rings­sei­er unna en ver­dens­re­kord. Ten­nis­stjer­nen har vun­net 23 Grand Slam­tur­ne­rin­ger, mens Mar­ga­ret Court har vun­net 24 Grand Slam-tur­ne­rin­ger.

Grand Slam er et navn for de vik­tigs­te tur­ne­rin­ge­ne i ten­nis.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway