Aftenposten Junior

Quiz

(PS: Sva­re­ne fin­ner du ved å lese avi­sen.)

-

1) I hvil­ket land lig­ger byen Edin­burgh?

2) Hvor gam­mel er Er­ling Braut Haa­land?

3) Hva slags skip var Karls­ruhe? 4) Hvor man­ge men­nes­ker bor det i Aust­ra­lia? 5) Hvil­ken idrett dri­ver Sere­na Wil­liams med?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway