Aftenposten Junior

Vit­ser

Hvil­ket horn kan man ikke blå­se i? Ne­s­hor­net!

-

– Har du hørt om gut­ten som ikke fikk ha hest for­di fa­ren var høy?

Inn­sendt av Sa­ra (8) – Hvem er glad og sur sam­ti­dig? – Gla­sur, selv­føl­ge­lig! – Har du hørt om sau­en som falt ned fra ta­ket? – Han ble lam!

Inn­sendt av Sa­ra (11) – Hva er det som er gult og hvit og fa­rer bort­over i 130 kilo­me­ter i ti­men? – Tog­fø­re­rens oste­sand­wich.

Inn­sendt av Ma­ri (9)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway