6

Aftenposten Junior - - Nyheter Jorden Rundt -

Har­ris Kama­la (55) DUELL: Pre­si­dent­val­get i USA na­er­mer seg. Og da vise­pre­si­dent­kan­di­dat Kama­la Har­ris møt­te vise­pre­si­dent Mike Pen­ce til de­batt i for­ri­ge uke, men­te seks av ti av dem som så på i USA, at Har­ris gjor­de det best, iføl­ge ny­hets­ka­na­len CNN. Fle­re eks­per­ter men­te også at de to kan­di­da­te­ne var flin­ke­re til å snak­ke om po­li­tikk enn da Trump og Bi­den møt­tes til de­batt.

Mike Pen­ce (61)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.