Aftenposten Junior

2 PÅ FLUKT:

- Tekst: Sindre Trygsland

Disse afghanske barna og familiene deres flyktet fra hjemmet sitt da landet fikk nye ledere. Nå bor de i en leir ved hovedstade­n Kabul sammen med andre familier som har flyktet.

Da Taliban tok over makten i Afghanista­n nylig, lurte mange på hvordan det ville bli. To ting mange lurte på, var: Ville jenter fortsatt få gå på skole?

Ville jenter og kvinner få strengere regler? Foreløpig ser det ut til at mange jenter får gå på skole.

– Jenter får stort sett gå på skole, men det er mye strengere enn det var før. Jenter og gutter må vaere hver for seg.

Stort sett må kvinner vaere laerere for jenter, og menn må vaere laerere for gutter, sier Cecilie Hellestvei­t.

Hun er forsker og følger nøye med på det som skjer i Afghanista­n nå.

Det er ikke lenger så mange journalist­er i Afghanista­n. Mange dro da Taliban tok over. Men Aftenposte­ns journalist Tor Arne Andreassen var nylig i landet. – Da vi var der, kunne vi se at de minste jentene, fra 1.- til 6.- klasse, fikk fortsette å gå på skolen. For de eldre barna var ikke skolene kommet i gang igjen etter at Taliban tok over makten, så hva som skjer med disse jentene, vet vi ikke, sier Andreassen.

Han forteller også at kvinner får gå på universite­ter, men med noen nye regler.

– De må enten vaere i egne klasserom eller skilles fra mennene med et forheng som går tvers gjennom klasseromm­et, sier Andreassen.

I Afghanista­n venter innbyggern­e spent på hvordan de nye reglene blir. Det ventes at det skal bli strengere enn før, men det er usikkert hvor mye strengere. Disse tingene er sannsynlig­e, ifølge ekspertene: Flere jenter og kvinner må dekke til håret med hijab Det skal trolig innføres flere regler for å skille kvinner fra menn

Taliban er ikke ferdig med å bestemme hvordan lovene i landet skal bli. Noen vil at reglene skal vaere veldig strenge, mens andre mener de skal vaere litt mindre strenge, forklarer Hellestvei­t.

– Det er blitt strengere i Afghanista­n, men ikke så strengt som vi fryktet. Jeg tror ikke det blir det heller, sier hun.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Disse jentene i Kabul er på vei til klasseromm­et på skolen sin.
Disse jentene i Kabul er på vei til klasseromm­et på skolen sin.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway