Aftenposten Junior

4 KVINNERS RETTIGHETE­R:

-

Disse jentene fra urbefolkni­ngen i Brasil lekte med rockering under en stor demonstras­jon. Nylig samlet over 4000 kvinner fra urbefolkni­nger i 150 land seg i hovedstade­n Brasília. De marsjerte for å kjempe for kvinners rettighete­r og urbefolkni­ngers landområde­r.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway