Afri­kansk svine­pest

Aftenposten - - Nyheter -

Kjent i det sør­li­ge og øst­li­ge Afri­ka si­den tid­lig på 1900-tal­let. Den har ved fle­re an­led­nin­ger blitt spredt til and­re land i Afri­ka, Sør-Ame­ri­ka og Euro­pa (Por­tu­gal, Spa­nia, Frank­ri­ke, Mal­ta, Bel­gia og Ne­der­land). Man­ge nye til­fel­ler i vest­li­ge de­ler av Russ­land sis­te år med spred­ning til nabo­lan­de­ne; Ukrai­na, Li­tau­en, Lat­via, og Po­len. De fles­te til­fel­le­ne har va­ert på vill­svin i grense­om­rå­de­ne til Russ­land og Hvite­russ­land.

Det er in­gen ef­fek­tiv vak­si­ne mot afri­kansk svine­pest.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.