G19-EM

Aftenposten - - Sport -

Ar­ran­ge­res i Fin­land 16-29. juli. Åt­te lag er kva­li­fi­sert og for­delt i to grup­per av fire lag.

Nor­ges kam­per:

16. juli: Nor­ge - Por­tu­gal

19. juli: Fin­land - Nor­ge

22. juli: Ita­lia - Nor­ge

De to bes­te la­ge­ne fra hver grup­pe går vi­de­re til semi­fi­na­ler. Spil­ler­ne skal va­ere un­der 19 år ved årets be­gyn­nel­se

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.