Norsk cam­ping i tall

Aftenposten - - Kultur - Kil­de: SSB og «Cam­ping» av Geir Svar­dal.

Cam­ping ble po­pu­la­ert i Nor­ge tid­lig på 60-tal­let.

På 70-tal­let ble fast­lig­ger­tra­di­sjo­nen etab­lert. Det­te er cam­ping­vognei­ere som byg­ger plat­ting og spi­ker­telt rundt vog­nen og lar den stå hele året. Det er rundt 1100 cam­ping­plas­ser i Nor­ge i dag, iføl­ge NHO Rei­se­livs Cam­ping­por­ta­len. Iføl­ge SSB had­de cam­ping­plas­se­ne over 7.1 mil­lio­ner over­nat­tin­ger i 2017. Av dis­se var:

2,2 mil­lio­ner fast­lig­ge­re

1,9 mil­lio­ner i cam­ping­vogn/telt 1,9 mil­lio­ner i hyt­te

1,2 mil­lio­ner i bo­bil

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.