Dans­ke sik­tet for stor­brann i Co­lo­ra­do

Aftenposten - - Nyheter -

En dansk mann er sik­tet for å ha for­år­sa­ket den nest størs­te skog­bran­nen som noen­sin­ne har ram­met den ame­ri­kans­ke del­sta­ten Co­lo­ra­do.

Sik­tel­sen om­fat­ter 141 punk­ter – ett for hvert hus som brant ned.

Bran­nen har hit­til øde­lagt et om­rå­de på 47.000 hek­tar. Over 2000 hus måt­te eva­ku­eres, og 500 brann­folk er satt inn i sluk­nings­ar­bei­det. Man­nen sier han ikke star­tet bran­nen med vil­je. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.