Pilot slo av luft­sir­ku­la­sjon for å bru­ke e-si­ga­ret­ter

Aftenposten - - Nyheter -

Iføl­ge luft­farts­ver­ket CAAC dam­pet en av fly­ger­ne en e-si­ga­rett på vei fra Hong­kong til Da­li­an i det nord­øst­li­ge Ki­na. For å hind­re at dam­pen spred­te seg, skal ved­kom­men­de ha skrudd av luft­sir­ku­la­sjo­nen i fly­et, hvor­på ok­sy­gen­ni­vå­et falt og alar­men gikk.

For å hind­re yt­ter­li­ge­re ok­sy­gen­fall, dyk­ket fly­et skarpt og gikk ned til 3000 me­ter over ha­vet.

In­gen ble ska­det i hen­del­sen. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.