Prest på­gre­pet for mis­bruk av syv barn

Aftenposten - - Nyheter -

Os­car Muñoz Tole­do (56) ble ar­res­tert i for­bin­del­se med at 14 and­re pres­ter er un­der et­ter­forsk­ning for å ha va­ert med i et nett­verk som mis­bruk­te mindre­åri­ge. 56 år gam­le Muñoz er den førs­te pres­ten som er på­gre­pet si­den mars, da en rap­port av­dek­ket en lang his­to­rie i den chi­lens­ke ka­tols­ke kir­ken med sek­su­elt mis­bruk over fle­re ti­år. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.