SUDOKU

Aftenposten - - Kultur -

SUDOKU:

Alle de tom­me fel­te­ne må fyl­les med et tall fra 1 til 9. Hver rad og rek­ke må inne­hol­de alle tall fra 1 til 9. Hvert stor­felt på 3x3 fel­ter må også inne­hol­de alle tall fra 1 til 9. In­gen tall kan bru­kes mer enn én gang på en rek­ke, rad el­ler stor­felt.

JUNIORSUDOKU:

Sam­me regler som over, men her fyl­ler man inn tal­le­ne fra 1-6.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.