I møl­le­rens kvern

Aftenposten - - Striper Og Spill - At­le Grønn

De to 16 år gam­le Trom­sø­gut­te­ne Tor Fred­rik Kaasen og Mads Vest­by-El­ling­sen har fått gans­ke hard med­fart i årets elite­klas­se i NM i Sarps­borg. De møt­tes i 7. run­de i et pre­sti­sje­opp­gjør der blo­det fløt. Vest­by-El­ling­sen had­de en vun­net stil­ling, men dår­lig tid da han til­lot en va­ri­ant som end­te i en klas­sisk møl­le:

Vest­by-El­ling­sen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.