Fransk dame­tek­ke

Aftenposten - - Striper Og Spill - Tommy Sands­mark

I EMs ve­te­ran­klas­se hev­det Pe­ter Mar­stran­der og Tor Bak­ke seg best av de nors­ke pa­re­ne, med et snitt på 0,58 IMP på 224 spill. Det holdt til en 5. plass på but­le­ren.

I kam­pen mot Frank­ri­ke bar spill 1 preg av norsk so­li­di­tet i møte med fransk ag­gre­sjon. Det er me­get mu­lig at jeg tar full­sten­dig feil, men plei­de det ikke å va­ere om­vendt, da?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.