TV 2 be­ta­ler dyrt for Skav­lan

Aftenposten - - Nyheter -

Fredrik Skav­lan og pro­duk­sjons­sel­ska­pet Monk­ber­ry får mer enn 140 mil­lio­ner kro­ner for å lage rundt 50 TV-pro­gram­mer på TV 2 og SVT, iføl­ge Da­gens Na­e­rings­liv. I går kveld ble førs­te pro­gram av Skav­lan sendt på TV 2 i ste­det for på NRK.

Iføl­ge Da­gens Na­e­rings­liv har TV 2 dob­let pri­sen sam­men­lig­net med det NRK be­tal­te for Skav­lan. NRK har be­talt om­trent 45 mil­lio­ner for en to­årig av­ta­le, mens TV 2 iføl­ge avi­sen be­ta­ler 90 mil­lio­ner. I til­legg har Skav­lan teg­net ny av­ta­le med SVT i Sve­ri­ge til en ver­di av 50 mil­lio­ner kro­ner. (NTB)

Fredrik Skav­lan had­de pre­miere på TV 2 i går kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.