5

Aftenposten - - Nyheter -

– I yt­ters­te kon­se­kvens kan en ileg­ges til­leggs­skatt der­som en ikke har inn­tekts­ført bruk av fly­bo­nus­po­eng som er opp­tjent gjen­nom ar­bei­det. Det er mitt inn­trykk at skatte­myn­dig­he­ten fore­lø­pig er lite opp­merk­som på det­te etter­som kon­troll­mu­lig­he­te­ne er be­gren­set.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.