Er­do­gan og Pu­tin i sam­ta­ler

Aftenposten - - Nyheter -

Pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin skal man­dag ha sam­ta­ler med sin tyr­kis­ke mot­part Re­cep Tayy­ip Er­do­gan om si­tua­sjo­nen i Sy­ria. Det sa Tyr­kias uten­riks­mi­nis­ter Mev­lut Ca­vuso­glu i går. Mø­tet vil fin­ne sted i Sot­sji i Russ­land.

Sy­ris­ke re­gje­rings­styr­ker, støt­tet av rus­sis­ke kamp­fly, har de sis­te uke­ne an­gre­pet opp­rørs­mål i Id­lib og tru­et med en stor­of­fen­siv mot pro­vin­sen, som del­vis kon­trol­le­res av opp­rørs­grup­per. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.