Ty­fo­nen Mangkhut

Aftenposten - - Nyheter - Kil­der: NTB, AFP, AP, BBC

Ty­fo­nen Mangkhut er det kraf­tigs­te tro­pis­ke uva­e­ret noe sted i ver­den så langt i år. Mangkhut traff den nord­li­ge de­len av Filip­pi­ne­ne natt til i går lo­kal tid. Fat­ti­ge om­rå­der og bøn­der på øya Luzon ble hardt ram­met.

Den ved­va­ren­de vind­styr­ken var på opp­til 57 se­kund­me­ter før ty­fo­nen nåd­de land. Gren­sen for or­kan i At­lan­ter­ha­vet går ved 33 me­ter pr. se­kund.

Det er ven­tet at uva­e­ret tref­fer det ki­ne­sis­ke fast­lan­det i kveld. Ty­fo­nen kan føre til kraf­tig regn i Hong­kong og på Tai­wan.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.