Barn og vok­sen fun­net døde på El­ve­rum

Aftenposten - - Nyheter -

Et barn og en vok­sen per­son ble fun­net døde i sin bo­lig på El­ve­rum fre­dag kveld.

Kri­pos bi­står po­li­ti­et på ste­det.

– Inn­lan­det po­liti­dis­trikt un­der­sø­ker sa­ken for å kart­leg­ge oms­ten­dig­he­te­ne rundt døds­fal­le­ne, opp­ly­ser po­li­ti­et i en presse­mel­ding. Der opp­ly­ses det også at det var en vok­sen og et barn som ble fun­net døde i bo­li­gen de bod­de på El­ve­rum.

Po­liti­ad­vo­kat Ka­ja Løh­ren Borg opp­ly­ser til NTB at po­li­ti­et ble vars­let om sa­ken rundt klok­ken 20.30 fre­dag kveld.

– Vi har fått bi­stand fra Kri­pos og gjort tek­nis­ke un­der­sø­kel­ser på ste­det lørdag, sier Borg.

Beg­ge de døde er sendt til ob­duk­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.