Me­ka­nisk trøb­bel for Mik­kel­sen

Aftenposten - - Sport -

Andreas Mik­kel­sen vant en av gårs­da­gens tid­li­ge farts­prø­ver, men så kom ned­tu­ren. Pro­ble­mer med driv­ak­se­len knus­te nord­man­nens drøm om sei­er i Ral­ly Tyr­kia.

Det ble en dag med sto­re kon­tras­ter for Mik­kel­sen. På for­mid­da­gen kun­ne han jub­le over både farts­prøve­sei­er og sam­men­lagt­le­del­se. Ti prø­ver ut i det tyr­kis­ke grus­ral­ly­et le­det den nors­ke Hyun­dai-fø­re­ren 36,3 se­kun­der foran Ott Tänak.

Men som sam­men­lagt­le­der på den på­føl­gen­de prø­ven star­tet pro­ble­me­ne for Mik­kel­sen. Han falt ned til fjerde­plass og var plut­se­lig 1.05,9 bak Tänak. Det var un­der den tolv­te farts­prø­ven at trøb­be­let med driv­ak­se­len for al­vor øde­la Mik­kel­sens sam­men­lagt­sjan­ser.

Etter 13 farts­prø­ver lig­ger han på fem­te­plass.

Henning Sol­berg er num­mer seks i Ral­ly Tyr­kia, mens Mads Øst­berg var tvun­get til å bry­te på grunn av tek­nis­ke pro­ble­mer. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.