Prøv alt an­net først!

Da­gens prø­ve er hen­tet fra en kamp i Ung­doms-VM:

Aftenposten - - Striper Og Spill - Tom­my Sands­mark

Vest spil­ler ut spar 2 (nors­ke), og bor­dets sing­le D vin­ner stik­ket. Hvor­dan skal du spil­le?

Med 6 røde stikk og klø­ver E, tren­ger du kun ett stikk til for å vin­ne. Hva sat­ser du på? At hjer­te­ren sit­ter 3-3, klø­ver­fi­nes­sen, el­ler ser du kan­skje et inn­spill?

Vest har 5-korts spar uten Ekn10 i top­pen, og der­for er Øst den far­li­ge hån­den, som bør hol­des ute. Men titt på ru­te­ren! Du mang­ler ba­re kn og 9 for at ru­ter 8 skal bli god­spilt. Start med å ta klø­ver E, for har no­en K sin­gel, er du hjem­me. Så 3 gan­ger ru­ter, og følg nøye med om kn 9 fal­ler. Når kn 9 ikke fal­ler, spil­ler du 3 gan­ger hjer­ter. Har Øst 4-korts hjer­ter, drar du klø­ver mot D og kla­rer deg hvis Vest har K. Men aktuelt had­de Vest 4-korts hjer­ter, og nå ser du kan­skje po­en­get med å ta klø­ver E tid­lig: Du kan fri deg med den fjer­de hjer­te­ren og Vest har ba­re spar igjen!

Ved å spil­le slik får du mak­si­mert sjan­se­ne dine! Hvis du tok klø­verk­ut­ten, vil­le du ha va­ert bet før du star­tet. En fi­nes­se bør va­ere sis­te ut­vei, ikke førs­te!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.