60

Aftenposten - - Navn -

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør

BERNT NIL­SEN,

Kris­ten Ny­gaards gate 31,

9900 Kir­ke­nes. Bernt Nil­sen er grün­der og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for sel­ska­pe­ne Data­kor­tet as og Norsk Test as, som drif­ter en rek­ke na­sjo­na­le ser­ti­fi­se­rin­ger som Båt­fø­rer­prø­ven, auto­ri­sa­sjon av fi­nan­si­el­le råd­gi­ve­re og fot­ball­dom­me­re. Nil­sen er styre­le­der for Go­helse as, styre­med­lem i DND Kom­pe­tan­se og Sør-Va­ran­ger Ut­vik­ling. Han har va­ert ak­tiv na­sjo­nalt og in­ter­na­sjo­nalt in­nen IKT og tes­ting/ser­ti­fi­se­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.