Kro­nik­ken

Aftenposten - - Meninger -

Ek­sil­re­gje­rin­gen ved­tok en lov som til­lot bi­ga­mi, og som sat­te tro­fast ven­ten­de nors­ke ko­ner i en umu­lig si­tua­sjon etter kri­gen, skri­ver ju­rist Eli­sa­beth Wil­le.

FOTO: JO­HAN NILSSON, TT/NTB SCANPIX

Jeg er be­kym­ret for den ster­ke vil­jen til å ver­ne det man kan be­teg­ne som ra­sjo­na­li­te­tens jern­bur, skri­ver Even Karlsen Tron­tveit (17).Her le­de­ren av Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, Jim­mie Åkes­son.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.