Mel­lom­val­get 2018

Aftenposten - - Nyheter -

6. no­vem­ber står hele Re­pre­sen­tan­te­nes hus på valg og drøyt en tredje­del av Se­na­tet.

I dag har pre­si­dent Do­nald Trumps par­ti, re­pub­li­ka­ner­ne, fler­tall i beg­ge dis­se kam­re­ne av USAs kon­gress.

I til­legg er det gu­ver­nør­valg i 36 del­sta­ter, tre ter­ri­to­ri­er og ord­fø­rer­valg i ho­ved­sta­den Washing­ton.

Et stort fler­tall del­stats­for­sam­lin­ger har også valg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.