Mann dømt for drap

Aftenposten - - Nyheter -

En 30-åring fra Åle­sund som kniv­stakk og drep­te Ro­bin André Svend­sen (29) i Åle­sund i fe­bru­ar, er i Sunn­mø­re ting­rett dømt til tolv og et halvt års feng­sel.

Ak­tor Jogeir Nog­va la ned på­stand om 14 års feng­sel da sa­ken gikk for ting­ret­ten i for­ri­ge uke, mel­der Sunn­mørs­pos­ten.

Svend­sen ble drept på åpen gate i Åle­sund sen­trum rundt klok­ken 16.45 man­dag 26. fe­bru­ar. Den nå døm­te 30-årin­gen var ru­set og kniv­stakk Svend­sen i hån­den og bryst­re­gio­nen uten­for Scan­dic Ho­tel Åle­sund på Brun­hol­men i sen­trum av byen.

30-årin­gen ble dømt for for­sett­lig drap. Man­nen ble også dømt til å be­ta­le en sam­let er­stat­ning på 266.000 kro­ner. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.