Tid­li­ge­re KrF-topp ad­va­rer mot Stø­re

Aftenposten - - Nyheter -

Tid­li­ge­re par­la­men­ta­risk le­der og fi­nans­po­li­tisk tals­mann for KrF, Hans Olav Sy­ver­sen, ad­va­rer par­ti­et mot å kas­te Er­na Sol­berg (H) som stats­mi­nis­ter. Av­stan­den i grunn­sy­net på sam­fun­net er for stor mel­lom KrF og Ap, me­ner Sy­ver­sen. KrF snak­ker om et vel­ferds­sam­funn, mens Ar­bei­der­par­ti­et snak­ker om vel­ferds­sta­ten, re­son­ne­rer han over­for Da­gens Na­e­rings­liv. I til­legg må en re­gje­ring med Ap, KrF og Senterpartiet søke støt­te fra SV – noe som iføl­ge Sy­ver­sen gir sto­re ut­ford­rin­ger.

– De fles­te jeg tref­fer skjøn­ner ikke hvor­for Sol­berg for­tje­ner å kas­tes nå, sier Sy­ver­sen. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.