Dis­se del­tar fra Nor­ge un­der Tri­dent Junc­tu­re

Aftenposten - - Nyheter -

Ca 4000 per­soner fra Bri­ga­de Nord (som i prak­sis er Nor­ges ha­er, k red.anm.)

Ca 1000 per­soner fra den nors­ke de­len av NATOs hur­ti­g­ut­ryk­nings­styr­ke, i ho­ved­sak Tele­mark ba­tal­jon.

Mel­lom 1500 og 2000 per­soner fra Heime­ver­net.

Mi­li­taer­po­li­ti­et.

Luft­for­sva­ret stil­ler med ca. 1000 per­soner knyt­tet til drøyt ti F-16 kamp­fly pluss Her­cu­les trans­port­fly og Orion over­vå­kings­fly, ti he­li­kopt­re og to luft­vern­av­de­lin­ger.

Fra Sjø­for­sva­ret stil­ler tre fre­gat­ter, fem kyst­kor­vet­ter (MTBvå­pe­net), én mine­svei­per pluss ubå­ter (For­sva­ret øns­ker ikke å opp­ly­se om hvor man­ge), per­so­nell fra Kyst­je­ger­kom­man­do­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.