Åtte om­kom klatre­ulyk­ke

Aftenposten - - Nyheter -

Minst åtte fjell­klat­re­re er om­kom­met i Nepal i naer­he­ten av et av Hi­ma­layas høy­es­te fjell, opp­ly­ser po­li­ti­et i lan­det.

Ulyk­ken skjed­de ved Mount Gur­ja, i naer­he­ten av 8.167 me­ter høye Dhau­la­giri.

Med­lem­mer av en sør­kore­ansk eks­pe­di­sjon er blant de døde, for­tel­ler po­li­ti­ets tals­mann Sai­lesh Tha­pa.

År­sa­ken ser ut til å va­ere at klat­rer­nes leir ble ra­sert i en snø­storm. En ni­en­de klat­rer an­tas å va­ere sav­net.

Et he­li­kop­ter klar­te å ta seg frem til ste­det lør­dag mor­gen lo­kal tid. Red­nings­mann­ska­pe­ne kun­ne se de om­kom­ne, men va­e­ret var for dår­lig til at de kun­ne hen­tes ut. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.