Gjev tysk pris til Øy­vind Tor­se­ter

Aftenposten - - Kultur -

Il­lust­ra­tør og for­fat­ter Øy­vind Tor­se­ter vant en av ver­dens mest pre­sti­sje­fyl­te lit­te­ra­tur­pri­ser for bil­led­bo­ken Mule­gut­ten i Tyskland.

Tor­se­ter var en av seks no­mi­ner­te til De­ut­scher Ju­gend­li­te­ra­tur­preis 2018, som ble delt ut i Frank­furt.

Pri­sen gis for frem­ra­gen­de bar­ne- og ung­doms­lit­te­ra­tur, iføl­ge Cap­pe­len Damm.

Mule­gut­ten tar ut­gangs­punkt i As­bjørn­sen og Moes even­tyr «Ri­sen som ikke had­de noe hjer­te på seg», og er en mo­der­ne og hu­mo­ris­tisk Aske­lad­den-for­tel­ling, he­ter det om bil­led­bo­ken. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.