De­batt

Aftenposten - - Meninger -

En ung blog­ger som røs­ker i sjang­re­ne og blir best­sel­gen­de for­fat­ter­in­ne? Uhørt, ro­per vok­ter­ne av hie­rar­ki­et, skri­ver Kris­tof­fer Gaar­der Danne­vig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.