Navne­dag Kaia og Kai

Aftenposten - - Navn -

I dag har Kaia og Kai navne­dag. Opp­rin­nel­sen til dis­se nav­ne­ne er usik­ker. Kaia kan va­ere en kja­ele­form av Kata­ri­na som sann­syn­lig­vis be­tyr «ren, kysk» – av det gres­ke ka­tharós. Det kan også kom­me fra gres­ke gaia, som be­tyr «jord» el­ler «mo­der jord». Tro­lig stam­mer de ro­mers­ke nav­ne­ne Cai­us og Caia fra gaia. Gutte­nav­net Kai stam­mer mu­li­gens fra det la­tins­ke cai­us – el­ler gai­us. Nav­net kan også kom­me av det fri­sis­ke kaye – som be­tyr «høne». Nav­net har tra­di­sjon i Danmark fra 1300-tal­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.