60

Aftenposten - - Navn -

RA­GIN ESTHER WENK-WOLFF Vaage­vei­en 27, 4521 Lin­des­nes Ra­gin WenkWolff – kon­sert­fio­li­nist og mul­ti-kunst­ner fra Lin­des­nes med ny­etab­lert ate­li­er/gal­le­ri/kon­sert­lo­ka­le/ kul­tur­låve – er ny­lig flyt­tet til­ba­ke etter 28 år i New York. Som fio­lin­elev av Leif Jør­gen­sen har hun opp­trådt som so­list med alle nors­ke sym­foni­or­kest­re fra hun var 14. Etter sin de­but i Au­la­en i Oslo fikk hun De­bu­tant­pri­sen og and­re pri­ser.

Wenk-Wolff stu­der­te med og fø­rer vi­de­re tra­di­sjo­nen fra fio­lin­mes­te­re som Nat­han Mil­stein i Lon­don, Aa­ron

Ro­sand i New York og Iv­ry Git­lis i Pa­ris. Ju­bi­lan­ten har bak seg alt fra hyp­pi­ge ra­dio- og TVopp­tre­de­ner, ur­opp­fø­rel­ser og CD-inn­spil­lin­ger av fio­lin­kon­ser­ter kom­po­nert for og til­eg­net hen­ne, blant an­net av Jo­han Kvan­dal, Rag­nar Sö­der­lind, Knut Ny­stedt med or­kest­re som Royal Phil­har­mo­nic i Lon­don, til ut­stil­lin­ger av egen kunst fra Pa­ris til Ry­vin­gen fyr. I sitt farge­spra­ken­de multi­me­dia-show IMAGE IN MY MUSIC tar Ra­gin pub­li­kum med seg i sin ind­re ver­den, mens hun spil­ler klas­sis­ke per­ler på sin Stra­di­va­ri­us fra 1689 og Pink Floyd på el-fele.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.