De nye ubå­te­ne

Aftenposten - - Nyheter -

Nor­ge skal kjø­pe fire nye ubå­ter. De er er­stat­ter da­gens seks, som vil va­ere 35 år gam­le når de av­lø­ses.

Pro­sjek­tet er et sam­ar­beid med Tysk­land, som kjø­per like ubå­ter. Den førs­te skal le­ve­res i 2025. Pro­sjek­tet av­slut­tes i 2032. Pro­sjek­tet har en kost­nads­ram­me, in­klu­dert usik­ker­hets­av­set­ning, på 41 mil­li­ar­der kro­ner.

Kil­de: For­sva­ret

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.