Bi­ler tro­lig an­tent på lag­rings­tomt

Aftenposten - - Nyheter -

Po­li­ti­et le­ter etter mu­li­ge gjer­nings­menn etter at fire bi­ler brant opp på bil­kirke­gård på Rom­men i Oslo i går mor­ges.

– Det var tre ure­gist­rer­te bi­ler og en laste­bil som brant. Ting ty­der på at de er an­tent. Bi­le­ne står med litt av­stand fra hver­and­re og det er ikke na­tur­lig at de skul­le ta fyr gjen­nom spred­ning, sier ope­ra­sjons­le­der Chris­ti­an Krohn Enge­seth i Oslo po­liti­dis­trikt.

Et vit­ne som be­fant seg in­ne i brakke­rig­gen, skal ha hørt stem­mer og lat­ter på ut­si­den like før bran­ne­ne ble opp­da­get. Fle­re and­re bi­ler på tom­ten skal også ha blitt ut­satt for skade­verk.

– Ei­en­dom­men skal fun­ge­re som en slags bil­kirke­gård el­ler lag­rings­plass for gam­le bi­ler, sier ope­ra­sjons­le­de­ren. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.