Fle­re slags­mål der po­li­ti­et ble an­gre­pet

Aftenposten - - Nyheter -

Det var en rek­ke slags­mål i Oslo natt til i går. Po­liti­tje­neste­menn som kom til ste­det for å roe ge­myt­te­ne, ble an­gre­pet.

– Det bru­ker å va­ere man­ge or­dens­for­styr­rel­ser natt til søn­dag, men i natt har vi hatt fle­re hen­del­ser med man­ge per­soner som har slått mot hver­and­re og hatt en ag­gres­siv tone mot po­li­ti­et. Det er uvant, sier ope­ra­sjons­le­der Gjermund Stokk­li i Oslo po­liti­dis­trikt.

Natt til i går var det blant an­net masse­slags­mål i St­or­gata i og fire–fem per­soner som sloss ved Oslo Spekt­rum. Det var også slåss­kamp i Stor­tings­gata ved Sa­ga Ki­no. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.