Birk Ruud vant big air-fi­na­le

Aftenposten - - Sport -

Fristil­kjø­re­ren Birk Ruud gikk til topps i ver­dens­cup­åp­nin­gen i big air i ita­li­ens­ke Mode­na i går. I kvin­ne­nes fi­na­le end­te Jo­hanne Kil­li sist.

Ruud fikk 86,25 po­eng etter sitt førs­te hopp. Det holdt til an­nen­plass bak ame­ri­kans­ke Alex­an­der Hill etter førs­te gjen­nom­kjø­ring. En switch trip­pel cork 1620 tail i den nes­te om­gan­gen ga 90,75. Han le­det etter at ut­øver­ne had­de gjort unna to for­søk hver.

I det sis­te for­sø­ket slo han til med en dub 1440 blunt to blunt, som ga 87,50 po­eng. Der­med for­bed­ret han sin po­eng­sum til to­talt 178,25, og han hen­vis­te der­med Hall til an­nen­plas­sen. Sveit­sis­ke And­ri Ra­gett­li ble num­mer tre.

– Jeg er vel­dig for­nøyd ak­ku­rat nå, sa den unge nord­man­nen til FIS. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.