«Stil­le!», sa svens­ken

Aftenposten - - Striper Og Spill - At­le Grønn at­le.gronn@ilos.uio.no

Mes­te­ren Mik­hail Bot­vin­nik (48) fryk­tet med ret­te ut­ford­re­rens po­pu­la­ri­tet. Den 25 år yng­re bo­he­men Mik­hail Tal had­de tatt sjakk­ver­de­nen med storm på og uten­for bret­tet. Bot­vin­nik krev­de før VM-kam­pen i 1960 at spille­bor­det måt­te flyt­tes bak sce­nen hvis til­skuer­ne i Mosk­va skap­te støy.

Så of­ret Tal of­fi­ser i det sjet­te VM-par­ti­et, og ap­plau­sen run­get fra en full­satt Pusj­kin-sal:

Bot­vin­nik 21…Sf4!! Den svens­ke dom­me­ren, stor­mes­ter Gi­de­on Ståhl­berg, tryk­ket på knap­pen som frem­kal­te et ly­sen­de skilt: «Stil­le!» Det hjalp i noen få trekk. 22.gxf4 exf4 23.Ld2 Dxb2 24.Tab1

Bot­vin­nik 24…f3!! Men nå var det umu­lig for pub­li­kum å hol­de seg i ro. Ståhl­berg måt­te flyt­te spil­ler­ne til et an­net rom. 25.Txb2 fxe2 26.Tb3 Td4 27.Le1 Hvit ta­per etter 27.Le3 Txc3 28.Tbxc3 Td1. 27...Le5† 28.Kg1 Lf4 29.Sxe2 Txc1 30.Sxd4 Txe1† 31.Lf1 Le4 (0–1, 46 trekk).

Tal ble ny ver­dens­mes­ter, be­jub­let av folke­ha­vet i Mosk­va og hjem­byen Ri­ga. Med sitt vidd og sin per­son­lig­het var han ti­de­nes mest po­pu­la­ere sjakk­ver­dens­mes­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.