Helt nød­ven­dig vok­sen­opp­la­e­ring

Aftenposten - - Leder & Kommentar -

Sol­berg om å gå inn i re­gje­rin­gen .

I til­legg har han en klar mel­ding om hva som prio­ri­te­res. Han vil på nytt sam­livs­kurs med kona.

Det kan nok va­ere en god in­ves­te­ring der­som han skal i re­gje­ring med Frem­skritts­par­ti­et. I hel­gen be­søk­te Ag­der­pos­ten KrFs nest­le­der Kjell In­golf Rop­stad. Han er for­be­redt på har­de tak og lite hjemme­tid de nes­te uke­ne.

Ikke bare skal han bi­dra til at Stor­tin­get ved­tar stats­bud­sjet­tet. Han skal også for­hand­le med Siv Jen­sen og Er­na

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.