Pau­li ord

Aftenposten - - Leder & Kommentar -

Mye ty­der på at KrF ikke får gjen­nom­ført all sin po­li­tikk før

ju­len rin­ges inn: «En del av KrFs klar­gjø­rin­ger har hand­let om krav i en re­gje­rings­platt­form, ting som det vil ta fle­re år å gjen­nom­føre», sier Høy­res Hen­rik As­heim til NTB.

El­ler som Pau­lus skri­ver i sitt brev til ko­los­ser­ne: «Kraf­ten fra hans her­lig­het skal gi dere styr­ke, så dere all­tid er ut­hol­den­de og tål­mo­di­ge.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.