Sand­bergs eks­ko­ne går av

Aftenposten - - Nyheter -

Li­ne Mi­riam Sand­berg, som tid­li­ge­re var gift med Frp-top­pen Per Sand­berg, går av som stats­sek­reta­er i Helse­og om­sorgs­de­par­te­men­tet.

Kon­gen har i stats­råd ut­nevnt An­ne Bramo (Frp) til ny stats­sek­reta­er for eld­re- og folke­helse­mi­nis­ter Åse Michael­sen (Frp) fra 3. de­sem­ber, kunn­gjor­de re­gje­rin­gen i går.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.