Får re­gje­rings­opp­dra­get i Sve­ri­ge

Aftenposten - - Nyheter -

Fun­ge­ren­de stats­mi­nis­ter Ste­fan Löf­ven får re­gje­rings­opp­dra­get i Sve­ri­ge. Riks­da­gen skal stem­me over hans for­slag 5. de­sem­ber.

Han får i man­dat å pre­sen­te­re et re­gje­rings­opp­legg som det skal vo­te­res over i Riks­da­gen. Det­te er and­re run­de for Social­de­mo­kra­ter­nas le­der Löf­ven, som ikke lyk­tes med sine førs­te son­de­rin­ger.

Nå vel­ger Riks­da­gens tal­mann, And­res Nor­lén, å set­te sa­ken mer på spis­sen. I går opp­lys­te han at Löf­ven har ti­den frem til 5. de­sem­ber, når Riks­da­gen skal stem­me over hans for­slag til re­gje­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.