Tros­fri­het tru­et

Aftenposten - - Nyheter -

RELIGION Re­li­gions­fri­he­ten er un­der press i sva­ert man­ge land i ver­den, del­vis på grunn av øken­de «ag­gres­siv ul­tra­na­sjo­na­lis­me». Til­fel­ler av re­li­giøs for­føl­gel­se er av­dek­ket i 21 land i lø­pet av en to­års­pe­rio­de frem til juni i år. Ni­ger, My­an­mar, In­dia og Ki­na er blant lan­de­ne, he­ter det i rap­por­ten fra Aid to the Church in Ne­ed (ACN), en ka­tolsk or­ga­ni­sa­sjon. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.