Tid­li­ge­re mi­lits­le­der for ret­ten

Aftenposten - - Nyheter -

STRAFFESAK Den tid­li­ge­re sen­tral­afri­kans­ke mi­lits­le­de­ren Al­fred Ye­katom, kjent som «oberst Ram­bo», blir stilt for Den in­ter­na­sjo­na­le straffe­dom­sto­len (ICC).

43 -årin­gen gam­le ble pågrepet i Den sen­tral­afri­kans­ke re­pub­likk i slut­ten av ok­to­ber.

For­ri­ge lør­dag ble han ut­le­vert til ICC i Haag. Han er sik­tet for krigs­for­bry­tel­ser og for­bry­tel­ser mot men­nes­ke­he­ten.

Ye­katom knyt­tes til bor­ger­kri­gen i 2013 og 2014, da tu­se­ner ble drept og sto­re de­ler av be­folk­nin­gen ble dre­vet fra sine hjem, iføl­ge FN. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.