Det­te gjor­de vi

Aftenposten - - Nyheter -

Vi var inn­om Pow­er, G-sport, XXL, El­kjøp, Nil­le og Kon­do­me­ri­et ons­dag etter­mid­dag 21. no­vem­ber.

Vi tok stikk­prø­ver av mar­keds­fø­rin­gen i for­bin­del­se med Black Fri­day og sjek­ket om det­te var gjort i hen­hold til mar­keds­fø­rings­lo­ven.

Vi fant ikke noe kri­tikk­ver­dig hos Kon­do­me­ri­et og Nil­le.

FOTO: ING­RID EMI­LIE THORESEN BAKKER

Dis­se va­re­ne står un­der en pla­kat med teks­ten «Black Fri­day Kupp hele uken!», men er li­ke­vel ikke et til­bud.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.