De har flyt­tet inn

Aftenposten - - Leder & Kommentar -

Til tross for at årets par i norsk of­fent­lig­het, Ba­hareh Let­nes og Per Sand­berg, ikke er glad i jour­na­lis­ter, åp­net de gjest­fritt dø­re­ne da lo­kal­avi­sen Lin­des­nes’ ut­send­te kom på be­søk i pa­rets nye hjem i Man­dal.

Men noen ko­se­lig hjem­me-hos­re­por­ta­sje ble det ikke, pa­ret blir for­fulgt, og over­skrif­ten

«Fin­ner roen i Man­dal» er på in­gen måte dek­ken­de. «Ba­hareh le­ver i angst og frykt hver enes­te dag», sier Sand­berg. Hun er trist og ten­ker så mye at hun får hode­pine: «Jeg går og ten­ker så mye. Ten­ker og ten­ker og ten­ker hver enes­te dag.» Jour­na­lis­te­ne har re­vet kar­rie­ren hen­nes i små­bi­ter, me­ner Per. Hun grå­ter mye, so­ver dår­lig og «har ofte

ma­re­ritt – sa­er­lig om jour­na­lis­ter», sier hun selv.

Og slik opp­sum­me­rer Sand­berg hva kja­eres­ten har va­ert gjen­nom: «Ba­hareh er stemp­let foran, bak og i pan­na.» Når ka­ran­te­nen er over, er Sand­berg klar for å job­be: «Og folk vet jo hva jeg er jaek­la god på. Det e’ bare å kom.

AE e klar!»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.