Løv hurts

Aftenposten - - Leder & Kommentar -

I en e-post til kom­mu­nen skri­ver en bae­rums­mann at han skal sjek­ke om bi­len har fått ska­der i lak­ken et­ter at folk fra kom­mu­nen har blåst bort løv rundt par­ke­rings­plas­sen han bru­ker, skri­ver Bud­stik­ka.

Bi­len var til­smus­set av rusk og rask da ar­beids­da­gen ved en sko­le i Bae­rum var over, og han skul­le ra­ke vei­en hjem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.