Rask eks­pe­di­sjon

Aftenposten - - Leder & Kommentar -

Vin­mono­po­let an­be­fa­ler jul­e­inn­kjøp fore­tatt sna­rest mu­lig. Man vil da kun­ne reg­ne med en rask eks­pe­di­sjon og en til­freds­stil­len­de av­vik­ling av jule­tra­fik­ken.

An­non­se fra de­sem­ber 1968.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.